Kategória: Bežecký tréning

kryoterapia 0

Kryoterapia

Kryoterapia je moderná alternatívna liečebná metóda. Liečebný účinok spôsobuje krátkodobý pobyt v kryokomore s veľmi nízkou teplotou. Hovoríte si chlad? Mnohé výskumy poukazujú na jeho liečebné, preventívne, ale aj regeneračné účinky. Na základe doterajších...

laktat_vykon 0

Zlepšenie výkonu športovca v každom veku

Veľa rekreačných a hobby športovcov sa domnieva, že v určitých prípadoch už zlepšenie nie je možné. Väčšinou sa jedná o okolnosti, kedy človek dlhoročne športuje, nepatrí už k najmladším alebo len jeho tréning nadobudol...

maraton pod 5 hodiny 0

Tréningový plán na maratón pre začiatočníkov

Začiatočníci sú bežci, ktorí nebehávajú pravidelne resp. behajú málo. Tento tréningov plán na maratón pomôže začínajúcim bežcom úspešne absolvovať trať maratónu bez ohľadu na výsledný čas. Počas preteku zaradia niekoľko “chodeckých” prestávok. Tréningoví plán...

polmaraton 2 hodiny 3

Tréningový plán na polmaratón s časom 2 hodiny

Bežecký tréning podľa pulzovej frekvencie je dobrým prostriedkom na riadenie tréningu. Taktiež je vhodný na sledovanie zmien všeobecnej kondície. Nasledujúci tréningový plán využíva tri pulzové pásma (z piatich existujúcich) a to 1 pre regeneračný...

superkompenzacia 1 0

Bežecký tréning pre začiatočníkov

Ako neskončiť hneď na začiatku? Stanovme si ciele, ktoré môžeme reálne dosiahnuť. Nedávajme si príliš náročné úlohy a nebuďme na seba zbytočne prísny. Nejde o najlepší čas ale o naše zdravie! Zamerajme plán svojho...